Español       Català        English      Deutsch   Français

 
 
 
 
 
 

 

                    Ελληνικα    Nederlands  Italiano      Português   РуссKий

 


 


 

HIDALGA CORTESÍA ESPAÑOLA

Ronda General Mitre, 200, entresòl 1ª. 08016. Barcelona. Espanya.


CREACIÓ

La Hidalga Cortesía Española (HCE) es va constituir el 9 de setembre de 1993 a Barcelona, Espanya, i va fer la seva presentació pública i la posada en marxa oficial a Madrid, el 9 d’octubre de 1998, amb un acte solemne als salons de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Madrid i a continuació un sopar de gala al Casino de Madrid, al qual van assistir l’Alcalde, l’Excel·lentíssim Senyor Álvarez del Manzano, membres del Consistori, representant del Cos Diplomàtic i Consular acreditat a la Capital, així com també alts dignataris del Ministeri Espanyol d’Assumptes Exteriors i Cooperació.

RAONAMENT-IDEARI

La Hidalga Cortesía Española és una associació vinculada a l’Agrupación Española de Fomento Europeo i destinada a crear llaços d’amistat, cooperació i col·laboració amb els pobles d’Iberoamèrica, així com fomentar la unió d’aquests pobles iberoamericans des de la perspectiva de les persones en un marc democràtic, de llibertat, de respecte als drets humans i d’àmplia tolerància. Sense distinció de raça, creença o ideologia.

La Hidalga Cortesía Española, fundada l’any 1993 a Barcelona, Espanya. És una organització no governamental. Els seus membres subscriuen el compromís de preservar la cortesia, l’honor i la dignitat de les persones, fomentar els bons costums, la generositat i la solidaritat dels éssers humans i respectar les tradicions.

L’àmbit d’actuació de La Hidalga Cortesía Española és Iberoamèrica i aquelles àrees territorials d’influència en què Espanya tingui una consideració significativa.

La Hidalga Cortesía Española té una sèrie d’elements en comú amb l’Agrupación Española de Fomento Europeo: 

La majoria dels membres fundadors de la Hidalga Cortesía Española són, al seu torn, membres de l’Agrupación Española de Fomento Europeo.

La idea neix de la reflexió que es fan els fundadors, que si és legítim fer una tasca i coadjuvar en la unió d’Europa des del criteri d’unió dels seus pobles, amb la perspectiva que la dinàmica d’aquesta unió s’ha de fer persona a persona, igualment legítim és crear una entitat -la Hidalga Cortesía Española-  que treballi i coadjuvi en la unió d’Iberoamèrica i amb aquelles àrees territorials en les quals Espanya té i manté una consideració significativa, amb el mateix criteri que aquesta unitat s’ha de fer des de la unió dels seus pobles i des de la dinàmica de la unió persona a persona.

Espanya ni pot ni ha de desconèixer, ignorar ni oblidar els estrets llaços històrics, socials i culturals que l’uneixen fèrriament amb les persones i els pobles d’Iberoamèrica, així com amb aquelles àrees territorials on Espanya té una consideració significativa. Més de cinc segles d’història comuna reforcen aquest vincle amb Iberoamèrica.

La Hidalga Cortesía Española s’ha marcat com a missió:

·        Treballar en la cooperació al desenvolupament d’Iberoamèrica;

·           Contribuir a un major apropament de tots els pobles, cultures i ètnies del seu àmbit d’actuació.

·        Fomentar l’intercanvi i el coneixement mutu d’aquests pobles, de les seves cultures i tradicions i dels seus costums.

·        Promoure a Espanya i en el seu àmbit d’actuació la idea d’Iberoamèrica com a concepte supranacional comú d’unió i d’unitat:

·        Fomentar, treballar i coadjuvar per agermanar totes les persones de bona voluntat, amb una perspectiva àmplia d’humanitat, sense distinció de país, llengua, raça, religió,  ideologia, etc. que lluitin per construir una Iberoamèrica en pau, llibertat, solidaritat i concòrdia i que contribueixin a fomentar, reforçar i posar en pràctica els valors que ens uneixen, i

·        Consolidar la idea que només les persones poden unir Iberoamèrica d’una manera efectiva fomentant i donant suport a la democràcia, respectant i fent respectar els drets humans i practicant la tolerància sense reserves.

Als socis de l’entitat mare, l’Agrupación Española de Fomento Europeo, se’ls considera també  socis de ple dret de la Hidalga Cortesía Española, sense cap cost.

ÒRGANS DE LA HCE

                President                                              Castellá de Cot, Jorge
                Secretari                                               Sánchez Ponseti, Fernando
                Tresorer                                                Coma Matute y Casas, José
                Coordinador General                            García Mussons y de la Peña, Luis

                 Vocals                               

 
Cáceres, Isabelino
Castellà Sastre, Montserrat             
García Gilmartín, Carlos
Martínez Salinas, Juan Pablo
Mascaró Carbonell, Antonio
Mestres Pouza, Miguel
Morón Izquierdo, Sinforiano
Pérez Casabayo, Jordi
Punsoda Bou, Dr. Joaquim    
de Sarraga Samper, Juan Pablo         
Ribas, Federico        

REGISTRE LEGAL

Inscrita en el Ministeri del Interior, Secretaria General Tècnica, nº 126.854   Associacions
CIF: G-60514452
 

2008 ANY DEL 15 ANIVERSARI

La Hidalga Cortesía Española (HCE),  al 2008 va cumplir 15 anys de la seva fundació i 10 anys de l´Acte Solemne de Presentació Pública i posta en marxa Oficial.

Per a celebrar aquest aconteixement van ser previstos, entre altres, dos importants viatges: un d´estatal a Madrid i un altre d´internacional a l´Argentina.